11

Nis'14

T

0 Yorum Yok | Dr.Hasan Ölük

TABES DORSALİS: Sifilizin ilerlemiş döneminde sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü görme bozuklukları ile seyreden tabloya verilen isimdir.

TAKİPNE: Çok hızlı solunum.

TALAMUS: Orta beyindeki bir çekirdek grubuna verilen addır.

TALASEMİ: Kalıtsal bir kan hastalığıdır. Akdeniz kıyılarında yaşayanlarda daha sık görülür.

TAMOKSİFEN: Östrojen karşıtı ilaç.

TANDANS : Eğilim Tanjansiyel : Tanjansiyel

TANEN: Çay ve kahveye koyu renk ve buruk tadı veren, birlikte alın­dığında demirin ince bağırsaklardan kana geçişini azaltan madde.

TANNİK ASİT: Yanıkta kullanılan bir asit türü, çay yaprağı maddesi

TANSİYON BANT: Gergi bandı

TARTAR: Diş taşı.

TARTARİK ASİT: Tahin helvası yapımında kullanılan asitliği düzenleyici katkı öğesi.

TAŞİKARDİ: Kalbin normal sayıdan fazla sistol yapması

TEKNİK : Yöntem

TELEKARDİOFON: Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet.

TELENJEKTAZİ: Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlar.

TELEPATİ: Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin, bu duyuların üstünde bir yolla aktarılması.

TEMPLATE : Şablon; örnek kalıp

TEMPORAL BÖLGE: Şakak bölgesi.

TENDİNİT: Tendon iltihabı.

TENDOM: Kasları kemiğe bağlayan telsel bağ dokusu, kiriş

TENDON: Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar.

TENESMUS: Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu.

TENOLİZ : Tendon gevşetmek

TENSİLE : Geren

TENSİLE STRENGTH : Gerilme dayanıklılığı

TENSİON BAND: Gergi teli

TENYA: Bağısak paraziti, şerit, yassı solucan.

TERMİNAL : Uç, son

TERMİNOLOJİ : Adlandırma

TERSİYER : Üçüncül

TESTOSTERON: Erkek seks hormonuna verilen addır.

TETANİ : Sürekli kasılma; tetani

THORAKS : Göğüs; toraks

THROMBO-ANGİİTİS OBLİTERANS: Buerger hastalığı da denir. Gençlerde küçük atardamarların tıkanmasına yol açan bir hastalıktır.

THROMBOLYSİS: İlaçla damardaki pıhtıların çözül­mesi.

THROMBO-PHLEBİTİS: Genellikle bacaklardaki deri­ye yakın toplardamarlarda görülen pıhtılaşma ve yan­ma.

THROMBOSİS: Atar ve toplardamarlarda pıhtı oluş­ması.

TİAMİN: B1 vitaminin kimyasal adı.

TİBİA : Tibia

TİLT : Yana yatıklık, eğiklik

TİMOL nedir Kekiğe özel tat ve koku veren madde.

TİPİK : Özgün, olağan

TİROİD, KRETİNİZM, GOİTRE: Tiroid; vücudumuzda yapımın oluşmasında etkin olan tiroid hormonunu salgılayan ve hayvanlarda uykuluk denilen, boynun altında nefes borusunun her iki yanında ele gelebilen bir dokudur. Bu dokunun genellikle iyot madeni azlığı ile büyümesi ve kitle oluşturmasına goitre ve iyot azlığı nedeniyle gelişen hastalığa da kretinizm denilmektedir.

TİS: Başlangıç evresinde tümör.

TOKSEMİ: Kana toksinlerin karışması

TOKSİK : Bir maddenin vücut için zararlı olacak düzey ve miktarı

TOKSİN: Zehir, mikropların artık maddesi, salgısı

TONİK: Takviye eden, tembih edici özellik

TORSİYON : Torsiyon; burulma

TOTAL: Toplam, genel toplam, yekun

TRABEKÜLER: Trabeküler

TRAKEA: Nefes borusu.

TRAKSİYON : Traksiyon; çekme

TRAMİN : Antidepresson ilaç kullanımıyla trozin amino asidinin me­tabolizmasının bozulması sonucu ortaya çıkan madde.

TRANSFER : Aktarım, taşıma

TRANSFÜZYON: Kan nakli, nakletme, verme

TRANSLASYON: Yer (eksen) değiştirme

TRANSLOKASYON : Yer değiştirme

TRANSPARAN : Geçirgen, saydam

TRANSPLANT : Aktarılan

TRANSPOZİSYON: Transpozisyon

TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ: Vajina içinden yapılan ultrason dalgalarıyla çekilen film.

TRASE : Yol, iz

TRAVMA : Travma

TREMOR: İrade dışı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir.

TRENDELENBURG POZİSYONU: Ayakların vücut düzlemine göre 25 derece yukarıda

TREONİN : İnsan vücudunda yapılamayan tahıl proteinlerinde ikinci de­recede sınırlı bulunan elzem amino asit.

TRİGGER : Tetik

TRİGLİSERİT: Bir molekül gliserolün, 3 molekül yağ asidiyle yapmış olduğu ester, yağın esas bileşeni.

TRİKÜSPİT KAPAK: Sağ atrium ile sağ ventrikül arasındaki sistem, triküspit kapak sistemidir. Kanın sağ atriumdan, sağ ventriküle geçmesini sağlayan delik ” sağ ostium atrioventrikülare ” yaklaşık 3 parmak sığabilecek kadar genişlikte olup burada sağ atrioventriküler kapak bulunur. Kapak 3 parçadan yapılmıştır ve her bir parça üçgen şeklindedir. Bu nedenle kapağa triküspit kapak adı verilmiştir.

TRİPSİN : Pankreastan salgılanarak ince bağırsaklarda proteinin sin­dirimini sağlayan enzim.

TRİPTOFAN : İnsan vücudunda yapılamayan, mısır proteininde yetersiz bu­lunan, insan vücudunda niasine dönüşebilen elzem amino asit.

TRİYAJ: Yaralıları seçme, ayırma, sınıflandırma

TROMBOEMBOLİ : Pıhtı tıkacı

TROMBOZ : Pıhtı; tromboz

TROMBOZ: Damarları tıkayan organik tıkaç

TROMBOZ: Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır.

TROZİN : Troid hormonlarının yapısına giren, elzem amino asit olan fenilalanine gereksinmeyi azaltan amino asit.

TUNİKA PROPRİA: Mukozanın altındaki doku.

TÜBERKÜL : Tüberkül; çıkıntı

TÜBERKÜLOZ: Verem hastalığı.

TÜMÖR : Tümör; ur

 

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bizi Takip Edin