11

Nis'14

R

0 Yorum Yok | Dr.Hasan Ölük

RABİES: Kuduz.

RADİKAL: Sebebe yönelik, köklü.

RADİKÜL: İnce dal, küçük kök.

RADİKÜLİT: Omurilikten çıkan sinirlerin (spinal sinir) kök iltihabıdır.

RADİKÜLOPATİ: Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastalık.

RADİUS: Ön kolun dış tarafında (baş parmak tarafında) bulunan kemiktir.

RADON GAZI: Radyoaktif bir maddeden çıkan gaz.

RADYAL: Radyal

RADYOAKTİF: Radyasyon yayan özelliğe sahip.

RADYODERMATİT: Işına maruz kalmış ciltte meydana gelen dermatit.

RADYOLOJİ: Genel anlamda X ışınları, ses dalgaları veya diğer yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır.

RADYOTERAPİ: Işınlama kullanılarak yapılan tedavi yöntemi.

RAFİNE Besinlerin içerisindeki istenen madde dışındakilerin ayrılması.

RAHİM: Uterus, döl yatağı.

RANDOMİZE : Gelişigüzel

RANGE OF MOTİON : Eklem hareket genişliği

RASPA : Oyucu, yer açıcı, genişletici

RAŞİTİZM: D vitamini eksikliğinin neden olduğu, çocuklarda görülen bir hastalıktır.Kemik teşekkülünün tam olmaması nedeniyle tedavisi geciktirilmiş, ihmal edilmiş vakalarda uzun kemiklerde deformiteler teşekkül eder.

RAŞİTİZM: Yetersiz veya aşırı D vitamini alımına bağlı kemik bo­zuklukları.

RAYNAUD GÖRÜNGÜSÜ: Deriye yakın atardamarların daralmasıyla ellerde görülen soğuma ve renk değiş­mesi.

REAKSİYON : Tepkime

REAKSİYON: Tepki, zıt davranış, karşı cevap

REAMERİZASYON : Oyma

REANİMASYON : Canlandırma; reanimasyon

REDÜKSİYON : Yerleştirme; redüksiyon

REFERANS : Kaynak

REFLÜ: Yemeğin mideden yemek borusuna doğru tersine gidişi

REFRAKSİYON: Kırılma.

REFRAKTOMETRE: Görme bozukluklarını ölçen cihaz.

REGRESYON: Bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetinin azalması.

REGURJİTASYON: Yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağız içerisine geri gelmesi.

REHABİLİTASYON: Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, yeniden kazandırma.

REJENERASYON: Harap olmuş bir dokunun kendini yenilemesi, tamiri.

REJİONAL: Bir bölgeye ait.

REJYONAL : Bölgesel

REKÜRRENS : Yineleme, yineleyen

RELAKSİN: Gebelik esnasında meydana gelen ve doğum işlevinde gevşetici rol oynayan hormon.

RELAPS : Depreşme, yineleme

RELAPS: Yenileme.

RELATİF : Göreceli, göreli

RELATİF : Göreceli, göreli

RELATİF: Nispi, bağıntılı, göreli.

RELEASE : Gevşetme, serbestleştirme

REMİSYON : Yatışma; remisyon

REMİSYON: Hastalık belirtilerinin sönmesi.

REMODELLİNG : Yeniden şekillenme

RENAL ARTER: Böbrek arteri.

RENAL: Böbrekle ilgili.

RENNİN Süt proteinine etki ederek katılaşmasını sağlayan enzim. Pey­nir mayasının içinde yere alır.

REPLANTASYON : Replantasyon

REPOZİSYON : Yerleştirme

REPRODUKTİF : Çoğalabilen.

RESEPTÖR : Alıcı

RESESİF : Çekinik

RESPİRASYON: Solunum, nefes almak.

RESPÎRASYON: Solunum, solunum yapma

RESPİRATUVAR SİSTEM: Solunum sistemi.

RESTORASYON : Onarma

RETANSİYON: Birikme, toplanıp kalma. ( Örn. İdrar retansiyonu;idrar tutulması, idrar yapamama.)

RETİKÜLER: Ağ gibi, ağ biçiminde.

RETİKÜLO ENDOTELİAL SİSTEM:Kan yapan sistem

RETİNA: Gözün en iç tabakası, ağ tabaka.

RETİNİT: Retina iltihabı.

RETRAKSİYON : Çekilme, büzüşme

RETRAKTÖR: Ayırıcı

RETROBULBER NÖRİT: Görme sinirinin, gözün arka kısmındaki bölümünün ani görme kaybı ile karakterize iltihabi durumu.

RETROGRAD : Geriye doğru

RETROGRESSİV: Gerileyen.

RETROPERİTONEAL: Periton zarının arkasında.

RETROSPEKTİF : Geriye dönük

RETROVERSİ: Bir organın normal konumda değil arkaya doğru eğik durumda olması.

RETROVERSİYON: Retroversiyon, arkaya dönüklük

REVASKÜLARİZASYON: Yeniden damarlanma.

REVERSİBL : Geri dönüşlü, tersinir

REVİZYON : Revizyon; düzeltme, gözden geçirme

REYNAUD: Sebebi bilinmeyen, daha çok orta yaşlı kadınlarda rastlanan bir rahatsızlık olup, özellikle soğuğa maruz kalınca parmaklarda morarma ve hissizleşme ile karakterize bir damar rahatsızlığıdır.

REZEKSİYON: Bir organ veya vücut kısmının bir bölümünün veya tamamının çıkartılması.

REZİDÜ: Artık, bakiye.

REZİDÜEL : Artık, kalıntı

REZİDÜEL: Kalan, artan. ( Örn. Rezidüel İdrar; İdrar yapıldıktan sonra çıkartılamayarak geride kalan idrar.)

REZİSTANS: Direnç, mukavemet.

REZORBSİYON: Emilme.

RHESUS: Bir maymun türü – Kanın Rh faktörü bu tür maymunda tespit edilmiştir.

RİBOFLARİN B2 vitaminin kimyasal adı.

RİJİT : Katı, sert; rijit

RİN: Burun

RİSK: Tehlike, zarar, uygun olmayan

RİTM: Düzen, ahenk, düzenli çalışma

RNA: Ribonükleik asit, tek sarmalh nükleik asit.

ROD : Çubuk

ROLL-BACK: Geri yuvarlanma

ROTATOR : Göndürücü

ROTATOR CUFF : Döndürücü kılıf ; rotator manşet

ROTATOR İNTERVAL: Döndürücü (kılıf) aralık

RULO: Sarılarak yuvarlak hale getirilmiş sargı, yuvarlak, silindir gibi

RUTİN : Alışılagelmiş

RÜPTÜR : Yırtık

 

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bizi Takip Edin