11

Nis'14

N

0 Yorum Yok | Dr.Hasan Ölük

NARKOANALİZ: Psikanalize yardımcı olmak amacıyla, bir narkotik ilacın kullanılmasıdır.

NARKOLEPSİ: Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi.

NARKOTİK: Uyutucu, uyuşturucu madde veya ilaç grubu

NARKOTİK: Uyutucu, uyuşturucu.

NARKOZ: Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin damar yolu veya solunum yolu ile narkotik madde verilerek uyuşturulmasıdır.

NARSİZM: Kendi kendini sevmek anlamına gelir.Aslında gelişimin normal bir safhasını teşkil eder,ancak hayatın ileri devrelerinde varlığı anormal sayılır.

NASOFARİNKS: Geniz.

NASUS: Burun.

 

NATAL: Doğuşa ait.

 

NATRİUM: Sodyum.

 

NATUREL: Normal, tabii.

 

NAUSEA: Mide bulantısı.

NAVİGATÖR : Yönlendirici, yolgösterici, yol buldurucu

NAZAL KEMİK: Burun kemiği.

NAZOFARENKS: Burnun arka boşluğu, yutak ile burun arası

NAZOFARİNKS: Burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge.

NEBULİZER: Sıvıyı püskürterek uygulamaya yarayan alet.

NEDBE: Sikatris, yara izi, sertleşmiş epitel doku

NEFRİT : Üst solunum yolu rahatsızlığı yapan mikrobun zamanında önlem alınmadığında böbreklere geçerek iltihap oluşturması durumu.

NEKROTİK: Ölmüş doku ile ilgili, ölü doku

NEKROZ : Nekroz; doku ölümü

NEOADJUVAN : Kesin tedavi öncesi (onkoloji)

NEONATAL : Yenidoğan

NEONATAL: Yeni doğana ait.

NEOPLASTİK: Tümöre ait.

NEOPLAZİ: Patalojik anlamda yeni doku oluşumu.

NEOPLAZM : Neoplazm; yeniden oluşum

NİASİN Protein, yağ, karbonhidrat metabolizmasında işlevi olan, ye-tersizliğide peilegra görülen B grubu vitaminlerinden, pellagradan koruyucu anlamına gelen pp vitamini de denir.

NİDUS : Yuva, çekirdek (tümör)

NİKOTİN: Tütün bitkisinin zehiri, etkili maddesi

NİKOTİNİK ASİT : Niasinin kimyasal adı.

NİTRAT: Nitrit Et ürünlerine kırmızı rengi korumak ve dayanıklığı art­tırmak amacıyla katılan katkı öğeleri.

NİTROSAMİRİ: Nitrit ve aminlerin kimyasal birleşmesi sonucu oluşankansero-

NİTROZAMİN : Sindirim aygıtında nitrit ve nitratlardan ve proteinli be­sinlerin yüksek sıcaklıkta muamelesiyle oluşan kanser yapıcı molekül.

NODÜL : düğüm; nodül

NODÜL: Yuvarlak, çapı 1 cm’den küçük patolojik oluşumlar.

NONİNVAZİV : Az yayılımlı, yayılgan olmayan; noninvaziv

NONSPESİFİK : Özgün olmayan

NORMAL : Olağan

NORWALK VİRÜSÜ: Kirlenmiş deniz ve göllerden elde edilen su ürünleriyle insana geçebilen hastalık etkeni.

NÖRAL : Nöral ; sinirsel

NÖROLOJİ: Asabiye, sinir hastalıkları.

NÖROMUSKÜLER JUNCTİON : kas-sinir kavşağı

NÖROŞİRÜRJİ: Beyin cerrahisi.

NÖROTERMİNAL PLAK: Kas lifinde sinir uzantısının dağıldığı yer

NÖROTOKSİN: Sinir sistemine tesir eden zehir

NÖTRAL : nötral; yüksüz, etkisiz, yansız

NÖTRALİZASYON : Nötralizasyon; etkisizleş(tir)me

NÖTÜRLEŞTIRME: Bir maddenin tesirini yok etme, kimyasal yapısını değiştirme

NUTRİENT : Besleyici

NÜKLEİK ASİTLER Hücre çekirdeğinde kromozon ve genlerin yapısını oluşturan moleküller.

NÜKLEO PROTEİN : Nükleik asit-protein bileşeni.

NÜKLEOLUS : Çekirdekçik

NÜKLEO-PROTEİNLER: Nükleik asitlerden oluşan yapısal proteinler olup, genetik mesaj iletilmesi ve genetik karakterlerin aktarılmasında rol oynarlar

NÜKLEUS : Çekirdek

NÜKS : Yineleyen, yineleme

 

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bizi Takip Edin