11

Nis'14

M

0 Yorum Yok | Dr.Hasan Ölük

M: Malign, kanser. Malign: Habis, kanser.

MAGNET: Mıknatıs.

MAGNİFİKASYON : Büyültme

MAGNİTÜD : Büyüklük, boy

MAKRO: Büyük.

MAKROSEFALİ: Başın (beynin) normalden büyük olması.

MAKROSİTİK ANEMİ: Folik asit yetersizliğinde kan hücrelerinin sayı ve şekil bozukluklarıyla belirlenen kansızlık.

MALABSORBSİYON: Emilimin bozuk oluşu.

MALADİ: Hastalık.

MALALİGNEMENT : Dizilim bozukluğu

MALARYA: Sıtma.

MALASİ: Keyifsizlik, kırıklık.

MALE: Erkek.

MALFONKSİYON: Her hangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması.

MALFORMASYON : Malformasyon; kusurlu oluşum, oluşum bozukluğu (doğumsal)

MALFORMASYON: Kusurlu oluş, sakatlık.

MALİGN : Kötü huylu, kötücül,

MALİN: Habis, kötü huylu.

MALLEOL: Ayak ekleminin her iki tarafındaki kemik çıkıntılarına verilen isim.

MALLEUS: Orta kulaktaki çekiç kemik.

MALNUTRİSYON: Sağlık için şart olan, vitamin, mineral, protein ve benzeri maddelerin yetersiz alınmasından doğan hastalıkları tanımlayan bir terimdir.

MALPOZİSYON: Kötü konum, kötü durum

MALPRAKTİS : Hatalı uygulama (hekim hatası)

MALPRAKTİS: Tıpta yanlış, özensiz tedavi.

MALTOZ : İki molekül gliozdan oluşmuş, mayalanmış tahıllarda bulunan disakkarit.

MALUNİON : Yanlış kaynama

MAMİLLA: Meme başı.

MAMOGRAFİ: Meme filmi.

MANDİBULA: Alt çene kemiği.

MANİ: Aşırı neşe şeklinde beliren psişik hastalık.

MANİFEST: Aşikar, gizli olmayan.

MANİPÜLASYON: Elle uygulama ; elle yapma

MARASMUS: Uzun süre yetersiz beslenenlerde aşırı zayıflıkta belirlenen protein-enerji yetersizliği hastalığı.Bir beslenme bozukluğudur. Genellikle bebeklik döneminde rastlanan, enerji ve protein gereksinimini sağlayamamış, ileri derecede zayıf bebektir.

MARFAN SENDROMU: Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.

MARİHUANA: Esrar.

MARJİN(AL): Sınır(sal), kenar(sal)

MASAJ: Friksiyon, sistemli ve metodlu hareket ettirme

MASİF : Büyük, kütlesel

MASTEKTOMİ: Memenin her hangi bir rahatsızlık nedeniyle alınmasıdır. Basit mastektomi sadece meme dokusunun çıkartılmasıdır. Radikal mastektomi ise, kanser vakalarında baş vurulan memeyle birlikte, memenin altındaki kasların ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de çıkartılmasıdır.

MASTİTİS: Memenin iltihabıdır, emziren annelerde sütün birikmesi nedeniyle veya meme başındaki çatlak nedeniyle sık rastlanan bir durumdur.

MASTOİDEKTOMİ: Mastoid hücrelerin iltihaplanması nedeniyle mastoid kemiğin çıkartılması ameliyatıdır.

MASTOİDİT: Kulak arkasında bulunan mastoid kemikteki,mastoid hücrelerinin iltihabıdır. Genellikle orta kulak iltihaplarını takip eder.

MATCHİNG : Eşleme

MATERYAL : Malzeme, gereç

MATRİKS : Aramadde

MATÜRASYON : Olgunlaşma

MAYALANMA: Besinlerin zararlı olmayan bakteri ve mayalarla bileşimlerindeki karbonhidratların asit, alkol, karbondioksit gibi maddelere çev­rilerek değişik ürünlerin elde edilmesi olayı.

MAYİİ: Sıvı haldeki madde, su, likit

MAZOHİST: İşkenceden zevk alan, işkence tarzı hareketlerden cinsel haz duyan.

MEÇ: Bir çeşit pansuman malzemesi, kompres

MEDİA: Damarın orta tabakası.

MEDİAL : Mediyal; içyan

MEDİASTEN: Akciğerlerin ortasındaki bölge.

MEDİUM : Orta

MEDİYATÖR : Aracı

MEDULLER : Medulle(r); ilik(sel), ilikle ilgili;

MEDULLOBLASTOMA: Beyin bağ dokusunda çıkan tümör.

MEKANİK ASFEKSİ: Soluk yollarının dışardan yabancı cisimle tıkanması

MEKANİZMA: Olur, oluşma şekli, oluşum

MELANA: Dışkıda kanın olması

MEMBRAN : Zar, örtü; membran

MENARJ: İlk âdet görme.

MENENJİAL TÜMÖR: Beyin zarında oluşan ur, anormal hücre çoğalımı

MENENJİT: Beyin zarlarının (Meninkslerin) iltihabıdır.

MENENKS: Beyin zarı. Menopoz: Adetten kesilme.

MENİNGİOMA: Beyin dış zarından çıkan tümör.

MENOPOZ: Adetten kesilme.

MENSTRUAL SİKLUS: Adet görme dönemleri, iki adet arası.

MENSTRUAL: Menstruasyonla ile ilgili, adet görme ile ilgili.

MENTAL RETERDATION: Zeka gelişiminde gerilik.

MENTOL: Naneye özel tat ve koku veren esans maddesi.

MENTRUASYON: Adet görme, ay başı. (bayanlarda periodik kanama)

MESANE: idrar torbası, idrar kesesi

METAANALİZ: Tümçözümleme, ileri çözümleme

METABOLİZMA: Hücrelerde veya organizmamızda besin maddelerinin yapısal canlı maddelere dönüşümü veya yıkılışını (işlevini) inceler. Yapıma anabolizma, yıkıma katabolizma denilmektedir.

METAFİZ : Metafiz

METAKARP : Metakarp

METAL-BACK : Metal arkalık

METAPLAZİ: Bazı fizyolojik ve patolojik şartlarda, epitel dokunun bir çeşidi­nin diğer bir çeşide dönüşmesi.

METASTATİK: Metastaz yapmış lezyona verilen isim. (Başka bir organdan atlamış tümöral oluşum)

METASTAZ : Metastaz; sıçrama, yayılma

METASTAZ: Herhangi bir organdaki kanser hücrelerinin, vücudun başka bir bölümüne atlamasıdır.

METATARS : Metatars

METİONİN: Yapısında kükürt de bulunan, insan vücudunda yapılamayan, kuru baklagil ve yağlı tohumlarda sınırlı bulunan elzem amino asit.

METOD : Yöntem

MİDFOOT : Ayakortası

MİDPALMAR : Avuç ortası

MİGRASYON : Göç, yer değiştirme

MİKOTOKSİNLER: Zararlı küflerin ürettiği zehirli maddeler.

MİKROORGANİZMA: Mikroskopla görülebilen en küçük canlılar

MİKROSKOPİK: Mikroskopik

MİKROTRAVMA: Mikrotravma

MİKROVASKÜLER: Mikrovasküler

MİKS: Karışık

MİNERAL: Maden ve mineral eş anlamlı kelimelerdir.

MİNİMAL : En az

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ: Az hasarlı cerrahi

MİNİMUM : En az, en düşük

MİNÖR : Minör; küçük, önemsiz

MİRROR HAND : Ayna el

MİTOKONDRİ: Hücrelerimizin içinde olan, salama benzer yapıda, enerji üreten, evlerdeki kazan gibi çalışan, hücrelerimiz için işlev yapan hücre içi elemanı (organeli)

MİTOZ: Bir hücrenin kendini eşleyerek iki yavru hücre şeklinde bölünmesi.

MİTOZ: Hücre bölünmesi.

MİTRAL KAPAK: Sol atriumu sol ventriküle bağlayan ve tek yönlü akımın oluşmasını sağlayan bir sistemdir.

MİYELOM: Kemik iliğindeki bir hücre grubundan kaynaklanan tümör. Mukoza: İç organlarımızı örten doku.

MİYOM: Uterus adalesinin iyi huylu tümörüdür.

MOBİL : Hareketli

MOBİLİTE: Hareketlilik

MOBİLİZASYON : Hareketlendirme

MODERATE : Ilımlı, orta dereceli

MODERATÖR : Yönetmen

MODİFİKASYON : Az değiştirim, uyarlama

MODÜL : Birim

MODÜLER : Modüler

MONİTÖRİZASYON: İzlem

MONO : Tekli

MONOFOKAL : Tek odaklı

MONOSAKKARİT :Karbon, oksijen ve hidrojenden oluşmuş, sindirim ay­gıtında başka maddeye değişmeyen basit şeker.

MONOSODYUM GLUTAMAT :Hazır çorbalıklar ve et su tabletlerinde lezzet artırıcı olarak kullanılan katkı öğesi.

MOOGLİSERİT :Bir molekül gliserolün 1 molekül yağ asidi ile birleşmesiyle oluşan ester, yağın içinde az miktarda bulunur, yağ ile suyun kaynaşmasına yardımcı olur.

MORBİDİTE: Hastalık oranı

MORTALİTE: Ölüm oranı

MUKOLİTİK: Mukus’u eriten anlamındadır. Yani, akciğerlerde oluşan ve katılığı nedeniyle çıkarılmakta güçlükle karşılaşılan mukus’un (balgam) kıvamını azaltarak, atılmasını sağlayan ilaçlar.

MUKOZA: Bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası.

MUKOZA: iç örtü dokusu, iç deri

MUKOZAL ATROFİ: Mukozanın beslenme bozukluğu neticesi oluşan hastalık.

MULTİ : Çoklu

MULTİFAKTÖRYEL : Çok etmenli

MULTİFOKAL : Çok odaklı

MULTİPL : çoklu, birçok

MULTİPL MİYELOM: Çok sayıda miyelom.

MULTİPLANAR : Çok düzlemli

MUSKÜLER : Musküler; kasla ilgili, kassal;

MUTAJENİK: Hücrelerin çekirdek değişiklikleri. Mutasyon: Gendeki (kromozom) değişiklikleri.

MÜSİNÖZ: Müsin denilen bir madde salgılayan.

MÜSKÜLÜS: Kas, adale

MYELİN BOZUKLUKLARI: Myelin ya doğuştan anormaldir ya da düzgün biçimde oluşmamıştır. Diğer bir şekil de myelin oluştuğu zaman normaldir ancak patalojik bir olay sonucunda parçalanır. Örn. Multipl skleroz.

MYELİN: Sağlıklı sinir liflerinin etrafını saran ve mesajların iletilmesini kolaylaştıran bir madde olup yapı olarak % 20 protein geri kalan kısmı da lipidten( kolesterol, lesitin ) teşekkül eder. Beyinin büyük bölümünün myelinizasyonu 2 yaşın sonuna kadar tamamlanır ancak santral sinir sisteminde myelin oluşumu 10 yaşına kadar sürer.

MYOCARDİAL İNFARCTİON: Atardamarlardan yüreğe kan akışının kesilmesi yüzünden, yürek çeperlerinin bir bölümünün ölmesi (Coronary Thrombosis: Yürek zarlarını besleyen damarların pıhtı ile tıkanmasıdır.

 

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bizi Takip Edin