11

Nis'14

G

0 Yorum Yok | Dr.Hasan Ölük

GAİTA: Feçes, dışkı.

GALAKTEMİ: Kanda süt bulunması.

GALAKTORE: Memeden kendiliğinden süt gelmesi.

GALAKTOSEL: Memede, içi süt dolu kist.

GALAKTOZ : Süt şekeri, laktozun bileşiminde bulunan monosakkarit.

GALAKTOZ: Süt şekeri.

GALAKTOZÜRİ: Gebelerde idrarla galaktoz çıkması.

GALAKTÜRİ: İdrarın süt görünümünde çıkması.

GANGLİON: Lenf bezi, bazı ufak urlara verilen isim.

GANGREN: Dokunun ölmesidir, ancak halk arasında daha çok bir uzvun vücuda bağlıyken ölmesi anlaşılır.

GANGREN: Gangren

GAP : Aralık

GASTRİT : Mide mukozasının iltihaplanması.

GASTRİT: Mide iltihabı.

GASTRODÜODENİT: Mide ve onikiparmak bağırsağının iltihabı.

GASTROENTERELOG: Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.

GASTROENTERİT: Zararlı mikropların sindirim aygıtına girmesiyle görülen ishal ve kusma durumu.

GASTROENTERİT: İshalle seyreden mide barsak iltihabı.

GASTROENTEROLOJİ: Mide, barsak hastalıkları bilgisi.

GASTROİNTESTİNAL: Mide – barsak.

GASTRO-İNTESTİNAL: Mide-bağırsak.

GASTROLİT: Mide taşı.

GASTROMEGALİ: Midenin genişlemesi.

GASTRONOMİ: İyi yemek yeme bilimi.

GASTROPTOZİS: Mide düşüklüğü.

GASTROSKOPİ: Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesi.

GEN EKSPRESYONU: Gendeki anlamlı değişiklikler.

GEN: Canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parça genellikle protein ve polisakkarit yapısında maddeler vücudumuzda oluşan olayların denetiminde rol oynarlar.

Genellikle orta yaşlı insanlarda görülür. Kadınlarda rastlanma oranı erkeklere nazaran 4 katı fazladır. Vakaların yarısında tutulum her iki eldedir.

GENERALİZE : Yaygın

GENETİK : Kalıtsal

GENOM: Gene ait.

GERİATRİ : Yaşlılıkla ilgili

GERM HÜCRELİ: Üreme organlarındaki hücreler.

GERMİNOMA: Üreme hücrelerinden oluşan bir tümör.

GİARDİA: Tek hücreli organizmalardandır. Esas adı Giardia Lamblialis olup, sindirim sisteminde yerleşir.

GİARDİASİS: Giardia İntestinalis adlı mikroorgnizmanın sebep olduğu hastalık.

GİBOSİTE : Gibosite; keskin kamburluk

GİGANTİZM : Devlik

GİNSENG: Çin, Japonya veya Tayland gibi Uzakdoğu ülkelerinde bulunan şifalı olduğuna inalılan ot.

GLİKOJEN: Karaciğer ve kaslarda kısa süreli ihtiyaç için biriken po-lisakkarit türünde karbonhidrat.

GLİKO-PROTEİN: Glikoz ile proteinlerin oluşturdukları yapı

GLİKOZ : Serbest olarak başta üzüm, üzümden yapılan ürünler, bal ve meyvelerde, bileşik olarak şeker, nişasta ve diğer karbonhidratlarda bulunan monosakkarit.

GLİOBLASTOMA MULTİFORME: Beyindeki bağ dokularından oluşan bir tümör.

GLİOMA: Beyin bağ dokusundan çıkan M. tümör. Globülin: Bir protein grubu. Glukokortikoit: Hormona benzer yapılar.

GLİSEROL : Yağ asitleriyle birleşerek yağı oluşturan 3 karbonlu mo­nosakkarit.

GLOKOM NEDİR? Glokom hiçbir belirti vermeyen sinsi bir hastalıktır ve ancak düzenli göz muayenesi esnasında yapılan ölçümler ile tespit edilebilir. Glokom göz içi basıncının yükselmesi ile görme sinirinde oluşan tahribattır. Görme siniri, gözden aldığı bilgiyi ( görüntü ) beyindeki görme merkezine götüren bağlantıyı sağlar.Görme sinirindeki tahribat, zamanında kontrol altına alınmadığı durumlarda, körlüğe kadar varabilen görme azalmasına ve görme kayıplarına yol açar.

GLÜTEN: Buğday ve çavdarda bulunan proteinli bileşik.

GOLDSTANDART : Temelölçüt , örnekölçüt, altınölçüt

GRAD: Derece.

GRADE : Evre, aşama, derece

GRANÜL : Tanecik, zerre; granül

GRASPER: Yakalayıcı, tutucu

GREFT: Greft

GROOVE : Oluk

GUİDE : Kılavuz , rehber, yol gösterici

GULUKAGON: Karaciğerde glikojenden glikoz yapımını hızlandıran hormon.

GUT : Ürik asidin kanda yükselmesi ve eklemlerde birikmesi sonucu ağ­rılarla belirlenen hastalık.

GUVATR : İyod yetersizliği sonucu troid bezinin genişlemesiyle ortaya çıkan hastalık

 

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bizi Takip Edin