11

Nis'14

B

0 Yorum Yok | Dr.Hasan Ölük

BAĞ DOKUSU: kas liflerini birbirine bağlayan protein yapısında dokular.

BAĞIŞIKLIK: Antikorla bünye direncini artırma, aşılama organizmanın herhangi bir hastalık veya patojen karşısında göstermiş olduğu direnç

BAHARAT :Yemeklerin lezzetini arttırmak için kullanılan öğeler.

BAKIR : Vücutta demirin işlevine yardımcı olan element.

BAKTERİ: Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar: Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler: Coccus’lar yuvarlak, bacillus’lar çubuksu, vibrio’lar virgül şeklinde, spirillum’lar dalgalıdır.

BAKTERİEMİ: Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan ateş, titreme ile seyreden klinik tablonun adıdır. Eş anlamlı olarak septisemi de kullanılır.

BALANS : Denge

BALLİSMUS: Kol ve bacakların, istemsiz, şiddetli, atıcı hareketleridir. Bu durum, gövdenin yarısında görüldüğü takdirde, “hemiballismus” adını alır.

BANDAJ: Sargı, pansuman tekniği, pansuman malzemeleri

BANDAJ: Yara sarmaya veya yaraları kapatan gazları ve tespit edici tahtaları yerinde tutmaya yarayan kumaş parçasıdır.

BAR : Çubuk

BARBİTÜRAT’LAR: Sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.

BASELİNE : Temel çizgisi

BASİL: Çomak şeklindeki mikroorganizmalardır. Örneğin Tüberküloz’un etkeni Koch adı verilen basildir.

BASİS : Taban, altyüz, temel; basis

BASUR OTU: Halk ilacı olarak kullanılan yabani bitki.

BATIN: Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmıdır. Göğüsten, bir kas bölme teşkil eden diafram ile ayrılmış olan batının, alt kısmında pelvis boşluğu ile devamlılığı vardır.

BATIN: Karın, göğüs ve kalça arasındaki bölge

BAZ: Alkali, Metal ve hidroksitin birlikte oluşu

BAZAL : Temel, alt

BAZAL METABOLİZMA : Uyanık, mutlak dinlenme anında, yemek yen­dikten 12 saat sonra ölçülen, canlılığın sürdürülmesi için gerekli enerji mik­tarı.

BAZAL METABOLİZMA: Vücut yüzeyi birimine göre hesap edilen, istirahat anında sarf edilen enerji miktarıdır.Vücut yüzeyi şahsın, boyu ve kilosundan hesap edilir. Troid bezinin fazla çalışmasında, bazal metabolizma yükselir.

BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ): Boya uygun ağırlığı belirleyen formül. BKİ=Ağırlık (kg)/(Boy m2)

BEDESTA TESTİ: Papanicolau testine benzer, serviks kanserinde aranan hücre testi

BELL PARALİZİ: Yüz siniri felcidir.

BENCE-JONES PROTEİNİ: Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein.

BERİBERİ : B1 vitamini yetersizliğinde görülen çok yönlü sinir sis­temi bozukluğu.

BERİBERİ: B vitamini noksanlığında meydana gelen ağır bir polinevrit.

BESSTRATKA: Anafilaksinin açığa çıkarılmasında kullanılan test

BETA-HEMOLİTİK STREPTEKOK: Üst solunum yolu rahatsızlığı yapan, zamanında önlem alınmazsa kalp ve böbreklere geçerek kalp ve böbrek hastalıklarına neden olan mikrop.

BİFAZİK : İki evreli

BİFİD: İki bölüme ayrılmış durumda olan, çatallı, yarık.

BİFOKAL : Çift odaklı

BİFURKASYON : Çatallanım, çatallanma

BİFURKASYON: İki dala ayrılma yeri.

BİKONKAV: Her iki yüzeyi de konkav, iç bükey veya oyuk olan.

BİLATERAL: Her iki tarafa ait olan, iki taraflı.

BİLEFARİT: Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı.

BİLÜRİBİN: Hemoglobinin yıkılmasından açığa çıkan kırmızı boya.

BİLÜRİBİNEMİ: Kanda bilüribinin artması.

BÎOGRAFTS: Daralmış.ya da kapanmış atardamarlar­dan geçemeyen kanın, akıtılması için kullanılan, göbek kordonundan geçen toplardamar.

BİOKİMYASAL: Organizmada geçen kimyasal olayla ilgili

BİOLOJİ: Canlıları inceleyen bilim dalı

BİOPSİ: Canlı bir dokudan muayene edilmek üzere küçük bir parça alınması.

BİOTİN: Tanımı Üre oluşumunda, sinir sisteminin çalışmasında işlevi olan, ye­tersizliğinde saç dökülmesi görülen B grubu vitaminlerinden.

BİPARTİTE : İki parçalı

BİSEKSÜEL: İki cinsiyetli, hem erkek hem dişi.

BİYOAKTİF : Biyoetkin; biyoaktif

BİYOKİMYA: Yaşayan organizmalardaki kimyasal özellikli maddeleri inceleyen bilim dalı

BİYOPSİ : Doku örneği; biyopsi

BONE İN GROWTH: Kemik içine büyüme

BONE TURN OVER : Kemik yapım-yıkım döngüsü

BONE WAX : Kemik mumu

BONE: Kemik.

BONE-TENDON-BONE : Kemik-tendon-kemik

BOTİLİNUM: Toksin çıkaran bir tür mikroorganizma

BOTULİSMUS: Basillus Botulismus toksinleri ile meydana gelen zehirlenme.

BRADİKARDİ: Kalp atışının normalden yavaş olması

BRAKİUM : Brakiyum ; kol

BRAKİYALJİ: Kol ağrısı.

BRANŞ : Dal

BRCA 1-2: Meme ve över tümöründe oluşabilen belirteç.

BREYS : Destek aygıtı(cihazı); atel

BRONCHİOLİTİS: Solunum sisteminin en küçük fonksiyonel üniteleri olan bronşiallerin iltihabına denir.

BRONŞ: Nefes borusunun ikiye ayrılmasından sonraki borulara verilen ad.

BRONŞİOL: Bronşların daha küçükleri.

BRUCELLA: İyi pişirilmemiş süt ve etten insana bulaşan, uzun süre ateşli hastalık yapan mikrop.

BUNDLE : Demet

BURR: Oyucu, genişletici

BURSA : Bursa ; kese, torba .

BUTTON : Düğme

BUTTRESS PLAK: Destek plak

BÜL: Ciltte içi sıvı dolu kabarık oluşumlar. Çapları 0.5 cm’den büyüktür. Küçük olanlarına vezikül denir.

BÜL: Lokal olarak deri katları arasında su toplanması

BÜLLÖZ: Büllerden oluşan lezyon.

BY-PASS GRAFTİNG: Atardamardaki akışın durması halinde, kanın yandan akıp geçebilmesi için dışardan damar ekleme.

 

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bizi Takip Edin