07

Mar'16

ANTİANEMİK İLAÇLAR

0 Yorum Yok | admin

ANTİANEMİK İLAÇLAR

 

Anemi: kanda alyuvarların total sayılarının veya kan hacmine göre nisbi sayılarının azalmasıdır.

 

Bütün ülkelerde sık görülür

En sık sebebi beslensel faktörlerin eksikliğine bağlı olanlardır. (B12 vitamini ve folik asid)

 • Diğerleri
 • Kemik iliğinin kimyasal etkenlerle depresyonu
 • Organik lezyonlar
 • Böbrekte yeterli eritropoetin yapılamaması
 • Kronik enfeksiyonlar(tüberküloz, akciğer enf., kanser, romatoid artrit, lupus eritomatozis, inflamatuvar kolon hastalıkları)

ANEMİLERİN KLİNİK BELİRTİLERİ

 

Çabuk yorulma

 • Güçsüzlük
 • Baş dönmesi
 • Tinnitus
 • Çarpıntı (palpitasyon)
 • Taşikardi
 • Eforla gelen dispne
 • Zonklayıcı başağrısı
 • Uyku kalıbının bozulması

 

 • Muayenede (cilt ve mukoza soluk, orta derecede taşikardi, nabız basıncında artma, sistolik ejeksiyon üfürümü, hafif periferik ödem)

DEMİR EKSİKLİGİNE BAGLI ANEMİYALR

 

 • Ülkemizde ve bütün dünyada sık görülür
 • Sıklıkla gebelerde ve bebeklerde görülür
 • Demir eksikliği anemisi mikrositik, hipokrom tiptedir
 • Kronik kan kaybı

 

 • Gereksinimin arttığı durumlarda( gebelik, hızlı büyüme döneminde, kr. ateşli hast.)
 • Absorbsiyonun azalması(aklorhidri, kancalı kurt enfestasyonu, kronik isal, gastrektomi, antiasid ilaçlarla uzun süreli tedavi,)
 • Çay içilmesi yenilen besinlerin içinde demir tuzlarının absorbsiyonunu azaltır

FOLİK ASİD EKSİKLİGİNE BAGLI ANEMİYALAR

 • Besinler içinde yeteri kadar alınmaması
 • Alkolizm veya askobik asid eksikliği
 • Barsaktan absorbsiyonunu azalması( malabsorsiyon, fenitoin, fenobarbital vb)
 • Gebelik
 • Karaciğer hast.,
 • Folik asid antagonistleri (metotreksat, primetamin, trimetoprin vb)

PERNİSYOZ ANEMİ VE B12 EKSİKLİGİNE BAGLI ANEMİLER

 

 • Pernisyöz anemi 50 y yukarı yaşta görülür
 • Makrositik anemidir
 • Otoimmünitenin röl oynadığı
 • Primer neden mide mukozasındadır

Mideden asit salgılanması yanı sıra intrinsik faktör salgılanması durmuştur

 • B12 emilimi intrinsik faktörle kompleks yaptıktan sonra incebarsağın ileum kısmından emilir
 • DEMİR
 • Demir hem molekülünün yapısında bulunur
 • Globin zinciriyle birleşirhemoglobini oluşturur
 • Hemoglobin dokulara oksijen taşınmasında rol oynar
 • Demir duedonum ve proksimal jejunumdan emilir
 • Vücutta depolanmış demir başta retiküloendotelyal sistem ve karaciğer hücrelerinde ve dokularda depo edilmiştir

 

 • Ferritin adı verilen bir proteine bağlı olarak
 • Absorbsiyonu:
 • Besinler içinde demir ferrik( Fe 3)demir şeklindedir
 • Midenin asid ve pepsin salgısı demirin absorbsiyonunu artırır
 • Gastrektomilerde, aklorhidride azalır
 • Besinlerdeki askorbik asid, metionin ve sistein abs. artırır
 • Antiasid ilaçlar, tetrasiklinler, fluorokinolonlar absorbsiyonu azaltır
 • Günlük gereksinim diyete, yaşa, sekse ve diğer faktörlere göre

 

 

DEMİR PREPARATLARI

 

 • Genellikle oral kullanılır
 • Bu bileşiklerde demir ferrodemir halindedir
 • Demir tuzları günde 3 kez tercihen yemeklerden sonra verilir
 • Açkarna verilmesi biyoyararlanımı artırır
 • Mide barsak üzerine tahriş edici etkisi var
 • C vitamini abs artırır
 • Demir sülfat heptahidrat
 • Kuru demir sülfat
 • Demir fumarat
 • Demir glukonat
 • Demir askorbat
 • Demir hidroksit polimaltoz, ferrik amonyum sitrat

 

PARENTERAL DEMİR PREPARATLARI

 

 • Demir eksikliğinde rutin kullanılmaz
 • Agızdan demir alınmasının sakıncalı veya yararsız olan hast.
 • Agızdan düzenli demir alamayan hast
 • Gebelikte geç farkedilen ağır anemi
 • Antiasid ilaçlar veya tetrasiklin gibi uzun süre ilaç kullananhast

 

 • Preparatlar:

 

 • Demir dekstran kompleksi(ferrum hausman amp)

 

 • Demir sorbitol kompleksi(jectofer amp.)
 • Hastanın tedaviye cevabının değerlendirilmesi için en az 3-4 hafta ilaç verilir
 • Bu sürede hemoglobin 2 g/dl artma olursa cevap yeterli
 • Tedavi 3-6 ay devam edilir
 • Hemoglobin normale dönünce depoların dolması için tedaviye yarı dozda 2 ay devam edilir

YAN TESİRLERİ

 

 • Bulantı
 • Epigastrik ağrı
 • Diyare
 • Feçeste demir sülfürden dolayı siyah renk
 • Gizli kan testlerini bozar
 • İntramusküler enjeksiyon derin yapılmassa kastan cilt altına sızan demir koyu renge neden olur

 

 

 • ZEHİRLENME
 • Çocuklar tarafından aşırı miktarda alınması sonucu olur
 • Tedavide; desferoksamin (deferoksamin)
 • Absorbsiyonu önlemek(sodyum bikarbonat veya fosfat solüsyonu)
 • Desferoksamin yoksa kalsiyum disodyum EDTA kullanılır
 • Kronik demir zehirlenmesine hemosideroz
 • Ciltte bronz renginde diskolorasyon yaparsa hemokromatozis tedavide desferoksamin ve flebotomi
 • Demir fazlalığı erkeklerde bazı kanserlere yol açar( kolon, akciğer, mesane, özefagus,)

 

B12 Vitamini (kobalaminler)

 

 

 • Çok ufak miktarları ile etki yapar
 • B12 vitamini folik asitle birlikte hücre bölünmesi ve çoğalması için gerekli DNA sentezinde rolü varB12 eksikliğinde SSS de ellerve ayaklarda paresteziler, vibrasyon ve pozisyon duyumsamasının azalması
 • Derin tendon reflekslerinde azalma
 • İleumdan abs edilir
 • Emilimi için intrinsik faktör gereklidir

 

PREPARATLARI

 

 • Siyanokobalamin
 • Hidroksokobalamin
 • İ.m. ve s.c. yapılır

FOLİK ASİD

 • Folik asid eksikliğine bağlı durumlarda B12 etkisiz
 • B12 yetersizliğinde folik asid etkili ancak nörolojik belirtileri düzeltmez
 • Pernisyöz anemide tek başına folik asid verilmez
 • Kalsiyum folinat; metotreksata ve dihidrofolat redüktazı inhibe eden ilaçlara bağlı anemide kullanılır

ERİTROPOİETİN

 • Böbreklerden salgılanan ve kemik iliğinde eritrosit proliferasyonunu düzenleyen birprotein
 • Böbrek yetmezliği
 • Aplastik anemi, multipl myelom, kanser vb

anemilerde kullanılır

Epoetin pahalı ve sık hipertansiyon yapar

 

Diğer hemotopoetik faktörler

 

 • Granülosit koloni stimüle edici faktör (filgrastim)
 • Granülosit makrofaj koloni stimüle edici faktör ( molgromostin)

 

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bizi Takip Edin