08

Nis'14

HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

0 Yorum Yok | Dr.Hasan Ölük

 

re1

tab222

antı hıpertansıf

 

Hipertansiyon I

  • Hipertansiyon sık gözlenen progresif bir hastalıktır (en sıkgözlenen kardiyovasküler hastalıktır)
  • Dinlenme durumunda arteriyel kan basıncı 140/90 mmHg’nin (sistolik/diyastolik) üzerinde olan hastalarda,basıncın bu değerin altına çekilmesi, hastaların morbiditeve mortalitesini önemli ölçüde düşürür.
  • Son zamanlarda hipertansiyon sınıflandırılmasında sistolik

ve diastolik kan basıncı limitleri daha da aşağıya çekilmiş
ve “prehipertansiyon” kavramı ortaya atılmıştır.

 
Hipertansiyon II

• Kişisel açıdan hipertansiyon “80000 tabletin öyküsü”dür.
• Kontrolsüz hipertansiyon böbrek, kalp ve beyindeki kan damarlarına hasar verir; böbrek
yetmezliği, sol ventrikül hipertrofisi ve kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, periferik arter
hastalığı, retinopati ve felç insidansını arttırır.
• Hipertansiyonun tanısı tekrarlanan ölçümlerde kan basıncının yüksek olduğunun kanıtlanmasına
dayanır.
• Hipertansiyon genellikle organ hasarı ortaya çıkana kadar asemptomatiktir.
Hipertansiyon III

• Hastaların sadece %10-15’inde etyoloji saptanabilir: ilaçlara bağlı, renovasküler hastalık,
kronik böbrek hastalığı, aort koarktasyonu, feokromositoma, uyku apnesi, Cushing hastalığı, tiroid
veya paratiroid hastalığı ve primer aldosteronizm.
• Spesifik bir neden saptanamayan hastalar “esansiyel hipertansiyon” kabul edilir. Kan basıncının
yüksekliği multifaktöriyeldir: genetik yatkınlık, psikolojik stres, çevresel ve diyetsel faktörler
(örn. yüksek tuz alımı, obesite) hipertansiyon etyolojisine katkıda bulunabilir.
• Hipertansif hastaların tümüne “sağlıklı yaşam önerilerinde” bulunulmalıdır.
aaaa

 

bbbb

Kan basıncının düzenlenmesi

• Kan basıncı = kardiyak output × periferik vasküler rezistans (yaklaşık hesaplamadır)
• Hem normal hem de hipertansif bireylerde kan basıncı sürekli olarak regüle edilir. Kontrol;
arterioller, postkapiller venüller (kapasitans damarları) ve kalp üzerinde yapılır. Bunlara ek
olarak böbrekler intravasküler volümü kontrol ederek kan basıncı regülasyonuna katkıda bulunur.
• Otonom sinir sistemi ile kontrol edilen barorefleksler ve renin- anjiotensin-aldosteron
sisteminin dahil olduğu hümoral mekanizmalar bu dört kontrol yerini koordine ederler.
• Hipertansif hastaların farkı baroreseptörlerin normal insanlardan daha yüksek bir seviyeye
ayarlanmış olmasıdır. Tüm antihipertansif ilaçlar kan basıncı kontrol mekanizmalarından biri veya
daha fazlası üzerine etki ederler.

ccccc
Antihipertansif ilaçlar

• Diüretikler: Kan volümünü azaltırlar, vazodilatör etkileri vardır.
• Sempatoplejikler: Periferik vasküler rezistansı düşürürler, kalp fonksiyonlarını inhibe ederler,
kapasitans damarlarda venöz göllenmeyi arttırırlar.
• Direkt vazodilatörler: Damar düz kasını gevşetirler.
• Anjiotensin antagonistleri: Anjiotensin üretimini veya etkilerini bloke ederek periferik vasküler
rezistans ve dolaşan kan volümünü azaltırlar.
İlk seçenek ilaçlar: ABCD

•ACE inhibitörleri

•Beta blokerler

•Ca2+ kanal blokerleri

•Diüretikler
ddddd

eeee

kaynak : Prof.Dr. Öner süzer

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bizi Takip Edin