07

Mar'16

ANGINA TEDAVISINDE KULLANILAN İLAÇLAR

0 Yorum Yok | admin

I-Organik Nitratlar
Kisa etkili nitratlar Uzun etkili nitratlar
-nitrogliserin -isosorbid dinitrat
(TTS formu ile uzun etki saglanir) (akut amaçli da kullanilir)
-amilnitrit -isosorbit mononitrat
(artik kullanilmiyor) -pentaeritritol tetranitrat
-eritritol tetranitrat
-mannitol heksanitrat
* Molsidomin
Organik nitratlarin endikasyonlari
A-Koroner kalp hastaligi
-stabil a.p
-unstabil a.p
-sessiz iskemi
-A.M.I
-Koroner vazospazmi (varyant anjina)
B-Konjestif kalp yetmezligi
C-Arteriyel kan basincinin kontrolü
-akut hipertansif durumlar (vazokonstriktör entoksikasyonu )
-cerrahi girisimler esnasinda kontrollü hipotansiyon için
D-Üfürümlerin ayirici teshisi
(Mitral ¯ digerleri artar)
II. Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri
Selektif ve Non-selektif grup
III. Kalsiyum Kanal Blokörleri
A-Dihidropiridin türevleri
Nifedipin, nitrendipin, nikardipin nizoldipin, amplodipin, felodipin, isradipin
B-Fenilalkilamin türevleri
verapamil, gallopamil
C-Benzotiazepin türevleri
diltiazem
A,B,C gruplari sadece Ca++ kanallarina selektif tir.)
D-Non-selektif Ca++ antagonistleri
(Na+ kanallarina da bloke ederler)
-flunarizin
-prenilamin .
-perheksilin.
IV-Diger Koroner Dilatörler
-Dipirdamol
-Karbakromen
-Benziodaron
-Heksobendin
-Fendilin
ANTIANJINAL ILAÇLAR
Anjina Pektoris: Kalp dokusunun oksijenlenmis kana olan ihtiyaci (istem) ile
kalbe koroner arterler içinden sunulan kan miktari (sunum) arasindaki dengenin bozulmasi
sonucu gelisen ve kendini genellikle retrosternal agri ile gösteren geçici myokard
iskemisidir. Ayrica agri olmaksizin nöbetlerin olustugu da (sessiz iskemi) bilinmektedir.
Anjinanin Klinik Tipleri
1-Kr.Stabil anjina (efor anjinasi veya klsik anjina)
2-Stabil olmayan anjina (unstabil anjina)
3-Varyant anjinasi (vazospastik anjina)
I-Organik nitratlar (nitrovazodilatörler)
Kimyaca gliserol ve benzeri polialkollerin nitrat esterleridir.
Etki mekanizmalari:
Arteriolleri ve özellikle nitratlara en duyarli damar segmenti olan venülleri düz kas
hücreleri üzerindeki, direkt etkileriyle gevsetir. Düz kas hücreleri içinde (fazla
lipofiliktirler ve düz kas hücrelerine kolayca girerler) Nitrik Oksid (NO) saliverirler. NO
guanilat siklazi aktive eder ve olusan cGMP düz kaslari gevsetir.
Antianjinal etki
1-Venleri ve venülleri gevseterek (dolayisiyla genisleterek) kanin periferde
göllenmesine ve böylece kalbe dönen kan miktarinin azalmasina neden olurlar (presarji
azaltirlar) Presarjin azalmasina sekonder olarak kalp atim hacmini
2-Areriolleri gevseterek total periferik damar rezistansini (TPDR) düsürürler.
Böylece sistolde sol ventrikülün önündeki yükü yani postsarji (afterload) azaltirlar. Kalbin
yenmesi gereken basincin ve yaptigi mekanik isin azalmasi O2 tüketiminde düsmeye neden
olur.
Nitratlar koronerlrde de di,latasyon yaparlar, ancak bunun antianjinal etkiye katkisi
ikincildir, esas olarak yukarida sayilan hemodinamik etkilerle (degisikliklerle) antianjinal
etki olustururlar.
Nitratlar, damar disi diger düz kaslari da gevsetirler, ancak morfine bagli safra
spazmini tedavisi disinda bunun terapatik önemi yoktur.
Farmakokinetik
Liposolübl olmalari nedeniyle mukozalardan ve ciltten kolayca absorbe olurlar. BU
nedenle oral, sublingual (dilalti) ve transdermal olarak uygulanabilirler. Ancak oral
uygulamada KC’de yüksek oranda ilk geçis eliminasyonuna ugrarlar. KC’de hidroliz ile
yikilirlar,plazma yari ömürleri 2-8 dak.
Sublingual
Nitrogliserin Trans mukozal merhem
Transdermal (TTS) flaster
Uçucu bir sividir, tb.leri isiya ve isiga duyarlidir.
*Sublingual uygulandiginda agiz mukazasindan çabuk emilir, etki 1-15 dak.da
baslar, 30-60 dak. devam eder. Nöbet esnasindan ya da nöbete neden olmasi beklenen bir
efor öncesi alinir. Agri geçmezse 3 dak. sonra doz tekrarlanir.
*Transmukozal kontrollü saliveren tabletleri (nitrogard vb.) üst dudak ile dis eti
arasina yerlestirilir, bir jel film teskil eder ve kr. Profilakside de kullanilir (4-5 saat).
*TTS (transdermal terapötik sistem)
flaster cilde yapistirilir, buradan ilaç sabit hizla emilerek kana geçer. Akut tolerans
gelismemesi için 12-16 saat uygulanir, sonra çekilir, 8-12 saat nitratsiz interval sonra tekrar
yapistirilabilir.
Merhem formu Türkiye’de yok. Yüzeysel vazosplazmalarda da (Raynoud)
kullanilir.
Isosorbid dinitrat – isordil, isoket, cardioket
Farmokolojik etki kalibi yönünden nitrogliserine benzer ancak vücutta hidroliz
yapan enzimlere karsi daha dayaniklidir. Nöbet esnasinda ya da kr. Profilakside 3×1/gün
olarak kullanilabilir. Bazi ülkelerde sprey formu mevcut.
Isosorbid mononitrat-monoket
Isosorbit dinitrata benzer ancak daha uzun etkili, daha güçlü etkilidir (2 kat). 2-3
kez 20-40 mg./gün kullanilir.
Digerleri Pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, monbitol heksannitrat nöbette
kullanilmazlar, sadece profilaksi için (nöbeti önlemek) kullanilirlar.
Nitratlarda tedavide iki önemli sorun mevcuttur, tolerans gelisimi ve kesilme
sendromu.
Tolerans gelismesi, düz kaslarin araliksiz olarak maruz kalmasi ve yüksek doz
kullanimi ile olusur. 24 saatte bile kismi bir tolerans gelismesi ve terapötik etkinliginin
azalmasi söz konusu olabilir. Toleransin nedeni tam olarak bilinmez ancak
-SH (sulfhidril) deplesyonu (azalmasi)
organik nitratlarin NO’e biyotransformasyonunun olusan
metabolitlerce inhibe edilmesi gibi nedenler sorumlu tutulur.
Tolerans gelisimini önlemek için intermitant uygulama (aralikli) yapilir, yani
nitratsiz süreler birakilir. Genellikle anjinada kombine tedavi yapilir, nitratsiz zamanlarda
diger ilacin etkinligi sürer. Nitrat + b- bloker
Nitrat +Ca++ kanal blokeri gibi.
Kesilme Sendromu: Uzun süren nitrat tedavisi esnasinda veya organit nitrat
kullanan patlayici madde endüstri isçilerinde (uçucu olduklari için, isçiler sürekli nitrata
maruz kalirlar) bir tür bagimlilik olusabislir. Bu isçilerin tatilde istirahatle gelen anjina
agrilari hatta M.I geçirdikleri gözlenmistir. Bu nedenle uzun süren tedavi kesilmek
istenirse doz zaltilarak yavas ilaç kesilmesi tavsiye edilir (rebovnd iskemiye neden
olmamak için)
Molsidomin
Etkinlik ve etki mekanizmasi yönünden nitratlara benzeyen bir sidnomin türevidir.
Molsidomin ® SIN-1 ® SIN-1A ® aktif sekli
KC’de enzimatik non-enzimatik
Olarak dönüsür dönüsüm
SIN-1A’da nitratlar gibi guanilat siklazi aktive eder.
II-b-adrenoseptör blokerleri
Kalpdeki b1 adrenerjik reseptörleri bloke ederek kalp üzerindeki sempatoazrenal
uyarici tonusu azaltirlar. Böylece kalbin atis hizini, kontraktilitesini, debisini düsürerek
mykardin O2 ihtiyacini önemli derecede azaltirlar.Ayrica kalp hizindaki düsme ile
koronerlerin diyastoldeki dolma sürelerini uzatarak myolardin perfüzyonunu artirirlar.
Kr.stabil anjinanin kr. Profilaksisinde 2. sira ilaçlardir. Kisa ve uzun etkili
nitratlarla kombine edilebilirler. Stabil olmayan anjinada istemik nüksleri ve M.I. riskini
azalttiklari gösterilmistir. Akut M.I’da primer ve sekonder profilakside de kullanilirlar.
Vazospastik anjina’da spazmi artirmalari nedeniyle etkisizdirler, nöbeti
siklastirabilirler.
III.Kalsiyum Kanal Blokerleri
Damar düz kas hücrelerinin ve myokard hücrelerinin membranindaki voltaja bagli
kalsiyum kanallari bloke ederek Ca++’va intrasellüler bölgeye girisini engeller. Eksitabl
hücreler, istirahatte Ca++’a pek geçirgen degildir, Ca++ hücre içinde 0,1 mM, disinda 1
mM’dür (10.000 kat fark). Eksitasyon (uyari) yani depolorizasyon esnasinda ekstrasellüler
bölgeden membrnal Ca++ kanallarindan (voltaja bagli, 1-tipi kanallar) hücre içine giren ve
hücre içindeki Ca++ depolarindan salinan Ca++’la, sitoplazma Ca++ konsantrasyonu hizla
artar ve 10 mM (100 kat) olur ve kontraksiyon mekanizmasi aktive edilir (eksitasyonkonstraksiyon
keneti) ve Ca++ daha sonra disari pompalanir.Iste bu esnasa ekstrasellüler
Ca++ girisi Ca++ kanal blokerlerince engellenir.
*Stabil olmayan onjinada 3. sira ilaçlardir.
*A.M.I.’da b. Blokerlerden sonra ilaç grubu
Ca++ kanal blokerleri tüm düz kaslari, korone arterleri de genisletirler.
Selektif Ca++ kanal blokerleri (sadece Ca++ kanallari)
3 gruptur * Dihidropiridin türevleri: Nifedipin, nitrendipin
amlodipin, felodipin vb.
-Fenilalkilamin türevleri: Verapamil, gallopamil
-Benzotiazepin türevleri : Diltiazen
Esas olarak bu endikasyonda dihidropiridin türevleri kullanilir (vazoselektiftirler)
Non-selektif Ca++ kanal blokerleri (Ca++ disinda Na+ kanallarini da bloke ederler.
Flunarizin vb.
Antianjinal etki mekanizmalari:
-Myokardin O2 tüketimini kemodinamik olarak azaltirlar, kan basincini ve kalbin
postsarjini
-Koroner dilatör etki, özellikle büzülmüs segmentlerde
-Negatif inotropik etki (O2 tüketimini böylece de)
-Negatif dromotrop etki, özellikle verapamil ve diltiazem.
Kalp ve damar disi etkiler:
-Antitrombositik etki
Ca++ kanal blokerlerinin iskemik myokard bölgesinde metabolik bozulmaya ve
aritmi olusmasina karsi myokardi koruduklari ve aterosklerozu yavaslattiklari
gösterilmistir.

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bizi Takip Edin